Jak „vytunit“ diplomku na poslední chvíli, aneb obal prodává

Jak „vytunit“ diplomku na poslední chvíli, aneb obal prodává

Milí čtenáři, tento článek rozhodně nemá být návodem k tomu, jak spíchnout diplomku přes noc :). Přináší vám rady a doporučení, jak svou práci před odevzdáním ještě vylepšit, na co klást důraz.

V určitou chvíli už práci prostě dokončit musíte a je dobré nechat si časovou rezervu na její finální úpravy. Protože třeba překlepy, gramatické chyby či rozhozené řádkování, nepůsobí na čtenáře ani oponenta dobře a zbytečně snižuje (podobně jako v krasobruslení :)) celkový dojem.

Ať už píšete jakoukoliv práci, vždycky je samozřejmě důležitá její obsahová náplň. Neméně důležitá, i když někdy studenty trochu podceňovaná, je také její finální úprava. Více rad i inspirace můžete načerpat tady.

Říká se sice, že „dobré zboží se chválí samo“. Nicméně myšlenka napsaná na účtence, vám na většině škol titul nepřinese, byť by byla sebegeniálnější. Vždycky musíte napsat i tu „nudnou omáčku“ kolem.

Co tedy dělat?

Tři kroky k „vytuněné“ diplomové práci a jeden navíc

Tyto dvě části práce jsou nesmírně důležité a je třeba se jim věnovat s náležitou láskou a péčí :).

Zatímco v úvodu napíšete, co v práci řešíte a k čemu chcete dospět, v závěru pak popíšete, co jste vyřešili. Jste-li v časové tísni, snažte se závěru věnovat dostatečnou pozornost, i kdybyby to mělo být na úkor některé z „vnitřních“ kapitol.

Důsledně charakterizujte, jakým problémem jste se v práci zabývali a hlavně k jakým závěrům jste došli. Vyzdvihněte zejména přínosy práce.

  • Druhým krokem je zformátování celé práce

Vhodně zvolené písmo i řádkování jsou základem. Některé školy mají své vlastní předpisy, jiné nechávají vzhled textu na kreativitě studentů. Jen není dobré být kreativní příliš :). Mnoho barev a různých typů písma do odborné práce nepatří, pokud tedy nestudujete na umělecké škole.

Zvolte si fonty písma pro nadpisy a podnadpisy a těch se držte. Text rozdělte do logických odstavců a zarovnejte do bloku, nezapomeňte na okraje stránky s rezervou na vazbu.

Upravte a zarovnejte obrázky i tabulky. U tabulek se snažte, aby vycházely ideálně na jednu stránku, pokud je nutné ji rozdělit na stránek víc, vždycky uvádějte znovu její hlavičku, aby se čtenář lépe orientoval.

Nezapomeňte tabulky i obrázky očíslovat a uvést jejich zdroj. Číslovány by také měly být všechny matematické vztahy a rovnice.

Projděte práci a zkontrolujte citace zdrojů. Chybová hláška ZDROJ ODKAZU NENALEZEN, nevypadá dobře a samozřejmě čtenáře upoutá :).

  • Třetím krokem je kontrola celé práce

Vím, že číst svou práci stále dokola je už docela otravné, ale nedá se nic dělat. Dobré je si práci, i v dnešní elektronické době, vytisknout na papír. Mnohem snáz tak odhalíte různé nesrovnalosti a také duplicity, které při listování na obrazovce snadno přehlédnete.

Když jsem si například pročítala u obhajoby závěr práce jednoho ze studentů, všimla jsem si, že jeho poslední odstavec začíná: “ V rámci diplomové práce bude provedeno další měření a vypracován….“, což byla jedna z úvodních vět práce.

Také v pracích často zůstávají různé, většinou barevné, poznámky ať už autorů nebo jejich vedoucích. Můžeme si tak přečíst: „nezapomenout dodělat tabulku“, „doplňte informaci o.. “ nebo také „opsat si od Karla vzorečky“, „už po třetí vás upozorňuji na tutéž chybu – opravte!!!!“

Práci také můžete dát přečíst kamarádovi, partnerovi, partnerce, rodičům, babičce nebo dědečkovi. Vůbec není na škodu, že danému oboru nerozumí. Právě naopak. Mnohem snáz odhalí nelogičnosti, nesrovnalosti nebo nesrozumitelnost některých textů. Naše babička se například výborně bavila nad překladem knihy o teorii her, byť se s matematikou viděla naposledy před 60 lety u maturity 🙂.

Ale pozor na domácí mazlíčky, ti mívají ke čtení trochu svéráznější přístup.

Kontrolu napsané práce není radno podceňovat

Nezávislou kontrolou se vyhnete větám: „ Zvěř přebíhající v noci přes komunikaci často, když přebíhá, tak přebíhá přes vozovku…“ nebo „Při měření hluku byli naměřena tyto data.“

Gramatika je vůbec kapitola sama pro sebe. Zdaleka ne vždy je dobré spoléhat pouze na automatické opravy, ty vám ve finále mohou napáchat ještě další škody, když vám v dobré víře opraví i to, co máte správně :).

Aneb, jak praví jeden z Murphyho zákonů: „Kontrola pravopisu ve Wordu funguje správně jen tehdy, píšeme-li dlouhý souvislý text bez zkratek, čísel, uvozovek, složitých jazykových útvarů, různě umístěných velkých písmen a většiny ostatních věcí, které se obvykle v každém textu vyskytují. Problém je v tom, že takovýto text nikdy napsat nepotřebujeme.“ (Zdroj: https://citaty.net/murphyho-zakony/)

Pozor na slovo VYPLÝVAT! Mnohým studentům se dvě y v jednom slově zdají podezřelá a rozhodují se aspoň pro jedno i měkké, zpravidla to druhé :).

Vazba práce

Samostatným krokem je vazba práce

Obraťte se na vyzkoušené knihařství, někdy se nevyplatí až tak moc šetřit. Zejména jsou-li součástí práce přílohy a vy potřebujete do desek k textové části vložit kapsu na výkresy, je jistější obrátit se na zkušené vazače a hlavně se s nimi na konečné podobě desek jasně domluvit.

A ještě rada na závěr

Svou čerstvě svázanou práci už raději nepročítejte. Zbytečně byste se stresovali případným nálezem chybky. Když jste ji nenašli v době kontroly, můžete doufat, že ji přehlédnou i ostatní. A pokud si ji už někdo náhodou všimne, taktně o ní pomlčí.

Kristýna Neubergová

Jsem vysokoškolskou učitelkou a expertkou na psaní odborných textů. Baví mě učit jak efektivně a věcně správně psát seminární, bakalářské, diplomové a jiné odborné práce. Více se dozvíte zde>>

This Post Has One Comment

Napsat komentář

Close Menu