Proč jsem se rozhodla psát blog o psaní

Proč jsem se rozhodla psát blog o psaní

Proč jsem se rozhodla psát blog? Zdánlivě jednoduchá otázka, ale složitější odpověď. Na začátku stála oblíbená školní „disciplína“ psaní slohů. Zatímco mí spolužáci s hrůzou čekali, jaké téma nám češtinář zadá, já se nemohla dočkat, až začnu psát. S jedinou výjimkou, tehdy jsme měli psát popis na téma příprava koncovky elektrické šňůry. Pro toho, kdo elektřinu pokládá za zázrak, stejně jako Češi v době Křižíka, téma katastrofické. Naštěstí se pomoci chopil spolužák a postup mi dal tenkrát opsat.

Cesta k tématu blogu

Aha, takže blog o elektřině mohu psát jen stěží, tak o čem? O jídle? Což o to, jím ráda, zvlášť čokoládu, ale to asi nestačí. Takže móda, šminky, životní styl? Rad je v této oblasti na internetu spousta a kromě toho, že se oblékám, češu a žiju, toho o ní zase tak moc nevím. Takže, co tam máme dál –  koníčky? Jóga je sice fajn, ale zatím v této oblasti spíš rady sbírám, než že bych jich měla na rozdávání. Španělština, ta mě sice baví, ale úroveň mírné pokročilosti moc prostoru k radám ostatním nedává.

Téma je na světě

A pak mne to konečně napadlo! Čím se zabývám skoro celý svůj dosavadní život? Chodím do školy! Nejdříve jako žákyně, studentka a později jako učitelka. Oblastí mého profesního zájmu je životní prostředí, krajina, krajinná ekologie ve vztahu k dopravě. Ale to, co mne baví a naplňuje je, kromě předávání informací, také psaní. Baví mne pomáhat studentům s jejich pracemi, sledovat ten proces vzniku komplexní práce z jednoho nápadu.

A protože mám pocit, že se ve svých radách a doporučeních stále opakuji, stejně jako se opakují otázky studentů, rozhodla jsem se psát blog právě o tématu „Jak efektivně a věcně správně psát školní a odborné práce“. Své dosavadní zkušenosti jsem také shrnula do e-booku Jak efektivně psát školní a odborné práce, ve kterém najdete odpovědi na řadu otázek, týkajících se struktury odborné práce, vyhledávání informací, rešerší, citace zdrojů apod.

Téma blogu máme a teď vzhůru do psaní

Takže první rada pro ty, kteří se chystají psát práci na jakékoli téma – důležitý je už sám jeho výběr. Dostanete-li zadání přidělené shůry, které s vámi nerezonuje, pak sice můžete napsat kvalitní práci, ale proces jejího tvoření vás asi nebude tolik těšit.  Takže nepodceňujte výběr zaměření práce, mnozí profesoři budou potěšeni, když uvidí váš zájem a vyjdou vám vstříc.

Pakliže už téma máte zadáno a nejste z něho právě nadšení, zkuste v jeho rámci najít aspoň oblast, která je vám bližší. Tato doporučení se netýkají jen prací bakalářských či diplomových, ale i dalších školních prací, ať už se jedná o práce seminární nebo různé referáty a textové zprávy k projektům.

Píšete-li o tématu, které vás nezajímá nebo nudí, je velká pravděpodobnost, že sice možná výbornou známku, ale své čtenáře pro dané téma nenadchnete.

Úvod, stať a závěr

Dalším krokem je osnova práce. Nemusí to být podrobný obsah, ten vykrystalizuje později, stačí jen rámcová struktura práce. Osnovu práce dostanete pravděpodobně přidělenou od vyučujícího, ať ve formě oficiálního zadání práce nebo doporučení pro výsledný výstup projektu, seminární práce nebo referátu.

A pak už stačí jen začít psát, neboť, jak praví klasik: „Jen psaním se něco napíše“. Není nutné začínat úvodem, stačí postupně naplňovat jednotlivé body osnovy. Nejprve „bez ladu a skladu“ a postupně bude práce dostávat řád a jasnější obrysy.

Nejdůležitějšími částmi práce jsou úvod a závěr. Upřímně řečeno celou práci dobře znáte vy, váš vedoucí, celou si ji přečte oponent. Při její obhajobě nemají členové zkušební komise čas na sáhodlouhé čtení, a v takovém případě je to především úvod a závěr, které neuniknou pozornosti.

Úvod a závěr jsou ale důležité i u všech ostatních školních prací. Úvod čtenáře navnadí na dané téma a v závěru by se mu mělo dostat shrnutí, o čem že si četl a také získat doporučení, která z práce vyplynula.

Zatímco v úvodu je třeba napsat, co a jak se v práci řeší, do závěru se píše, co a jak bylo v práci vyřešeno. Zde je potřeba odhodit falešnou skromnost a zdůraznit všechny přínosy práce.

Zdroje informací

Důležitým krokem při psaní jakékoliv odborné práce je vyhledání těch správných zdrojů a jejich následná citace. Nechcete-li být pionýry slepých uliček, je potřeba zjistit, kdo už o vašem tématu psal před vámi a k čemu došel. Jak daleko jsou v zahraničí a co je vyzkoumáno u nás. Více se budu problematice rešerší věnovat v některém z příštích článků. Shrnutí k této problematice naleznete také v e-booku zdarma – 7 kroků k vymazlené studentské práci.

Při surfování a vyhledávání informací mějte na paměti, že na paměť nemusí být vždycky spolehnutí.

Kolikrát si člověk řekne: „Jasně, tahle informace je na těchto stránkách, nebude problém si ji najít později“. Ale problém to být může, jednak stránky samy se různě mění, jednak i vy můžete po čase zapomenout, kde jste ji vlastně našli.

Proto všem z vlastní zkušenosti doporučuji, vytvořte si svou vlastní databázi informačních zdrojů. U internetových odkazů je pak dobrým zvykem psát i datum, kdy jste si informaci vyhledali.

Uvádění zdrojů

Aby nedošlo k porušení autorského zákona, je nezbytné uvést všechny zdroje, které jste ve své práci použili. U žádné odborné práci tedy nesmí chybět seznam zdrojů, ať už tištěných nebo elektronických, jehož podoba se řídí ČSN ISO 690. Výborným nástrojem, který slouží pro generování i následnou správu bibliografických citací je citační manažer citace.com. Jeho nespornou výhodou je uživatelská vstřícnost a volná dostupnost na internetu.

Tvorba citace

V prvním kroku si lze i bez registrace nechat vygenerovat citaci, stačí znát ISBN (International Standard Book Number nebo-li mezinárodní standardní číslo knihy), DOI (identifikátor elektronických dokumentů) nebo název vašeho zdroje. Při troše štěstí software naleznete váš zdroj v databázích a přímo vám vytvoří citaci ve správném tvaru podle platné normy.

Pokud váš zdroj nenalezne, je potřeba ve formuláři Vytvořit citaci vybrat typ publikace a jednotlivé řádky vyplnit ručně. Generátor vám opět nabídne citaci ve správné podobě, kterou pak už jen stačí vložit na závěr vaší práce.

Do systému se také můžete zaregistrovat, čímž získáte možnost dále se svými vytvořenými citacemi pracovat, můžete si je ukládat, třídit do složek, exportovat nebo sdílet. Podrobnější návody naleznete v e-booku zdarma – 7 kroků k vymazlené studentské práci

To je prozatím vše, teď musím jít poradit dceři s domácím úkolem. Mají psát referát na téma stěhování národů. Takže se jdeme pustit do hledání těch správných a hlavně důvěryhodných zdrojů. Ale o tom až příště.

Kristýna Neubergová

Jsem vysokoškolskou učitelkou a expertkou na psaní odborných textů. Baví mě učit jak efektivně a věcně správně psát seminární, bakalářské, diplomové a jiné odborné práce. Více se dozvíte zde>>

Napsat komentář

Close Menu