Začátek semestru – nenechte si ujet vlak

Začátek semestru – nenechte si ujet vlak

Úspěšné složení maturitní zkoušky a zahájení studia na vysoké škole je důležitým mezníkem v životě každého studenta. Tento článek však není jen pro studenty vysokoškoláky „začátečníky“ věřím, že z něj řádnou dávku inspirace načerpají také studenti „pokročilejší“ :).

Sedím v taláru na pódiu, na hlavě legrační baret, familiárně přezdívaný kulich a odborněji pak náhlavec a spolu s ostatními kolegy shlížím z pódia na budoucí studenty, kteří dnes přišli složit imatrikulační slib. V jejich tvářích se zrcadlí vážnost chvíle a já už se těším, až se potkáme na přednáškách. A pak, za pár let, na tomtéž místě na promocích.

A na co všechno si dát pozor, aby Vám hned na začátku neujel vlak a mohli jste si, za dojetí svých příbuzných,  dojít pro diplom?

Webové stránky školy

Určitě si důkladně prohlédněte webové stránky školy. Předpokládám, že jste si je určitě prohlédli, když jste si školu vybírali, ale to jste hledali možná trochu jiné informace. Podívejte se, jak jsou stránky strukturované, co všechno zde můžete najít. Prohlédněte si stránky studijního oddělení i stránky jednotlivých ústavů a kateder.

Rozvrh

Najděte si informace o rozvrhu. Důležitost rozvrhu jednotlivých přednášek, cvičení a seminářů asi není potřeba zdůrazňovat. Určitě jste už od konce srpna sledovávali stránky svých základních a středních škol a čekali na okamžik zveřejnění rozvrhu, abyste si mohli naplánovat své další aktivity.

Některé školy Vám rozvrh „přidělí“ jiné Vám umožní si vytvořit vlastní. V každém případě je dobré seznámit se s kreditním systémem školy.

Kreditní systém

Co jsou to ty kredity?“ Ptala se vyjeveně dcera mé známé, když se chystala k zápisu. Lámaly si nad tím s budoucími spolužačkami hlavu a moc nechápaly o co vlastně jde.

Takže, jedná se o to, že každý předmět má jinou váhu – je náročnější, má jiný počet hodin apod. A tato rozdílnoost je vyjádřená počtem kreditů, který ten který předmět má. Školy pak většinou uvádějí počet kreditů, který musíte splnit pro postup do dalšího ročníku. Laicky řečeno, když si zvolíte předměty jednoduché, musíte jich vystudovat mnohem více než těch těžkých. Ale samozřejmě to není tak jednoduché, protože existují předměty povinné, kterým se nevyhnete, jen si v rámci určitých mantinelů můžete vybrat, kdy je budete absolvovat a pak předměty volitelné, u kterých máte větší volnost výběru.

Tak, jako není moc rozumné, nechat si ty „nejhorší“ předměty všechny až nakonec, nemusí být ani moc  prozíravé, chtít si je odbýt všechny hned na začátku. Může se Vám stát, že se Vám nepodaří některou zkoušku složit a tím, jak mají hodně kreditů, může Vám jich pak hodně chybět. Ideální je mix předmětů,  který Vám buď škola přidělí nebo navrhne jako rozvrh doporučený.

Volitelné předměty

Volba některých předmětů Vám umožní větší specifikaci Vaší cesty. U nás na dopravní fakultě je to například výběr předmětů z oblasti dopravy silniční nebo železniční. Samozřejmě můžete jít cestou nejmenšího odporu a stát se sběrateli kreditů „zdarma“, ale kromě toho, že Vás studium „bez námahy“ určitě nebude bavit :), se Vám tato cesta může vymstít u státních závěrečných zkoušek.

Kdy a kde

Neméně důležité jako rozvrh sám, je také vědět, kdy a kde máte být. Zvlášť má-li Vaše škola více budov, může být logistika oříškem. Ověřte si včas, kde posluchárna sídlí, v jaké budově a jak dlouho Vám bude trvat cesta.

„Vzpomínám si, jak mi na samém konci přednášky, když už jsem vypínala počítač a zavírala okna, do posluchárny vpadli dva naprosto vyčerpaní polští studenti. Při hledání posluchárny obešli všechny tři naše bodovy rozmístěné po Praze a jak byli neznalí místních podmínek, objeli při jejich hledání půlku města.“

Účast na výuce

Přestože účast na přednáškách bývá zpravidla nepovinná, doporučuji podívat se aspoň na tu první a poslední. Na první zjistíte, jak vyučující vypadá, takže se vyhnete trapasům, kdy vejdete do kanceláře s tím,l že hledáte ctihodného pana profesora a on stojí přímo před Vámi :). Na poslední přednášce pak zjistíte, mimo jiné, podrobnější požadavky ke zkoušce.

Důležité je také včas zjistit, jaké jsou požadavky vyučujících a jakou literaturu budete potřebovat.

Studijní literatura

Většina vyučujících poskytuje studijní materiály, najdete je například na webových stránkách vyučujících nebo předmětů, apod. Určitě se podívejte na webové stránky knihovny Vaší školy, najdete zde velké množství informací, které budete potřebovat během studia. Nejedná se jen o zapůjčení studijní literatury, ale také o podporu při psaní závěrečných prací. Učebnice a skripta si také včas půjčte, na konci semestru o ně může vypuknout lítý boj :).

Technická knihovna v Praze v Dejvicích

Zápis poznámek

Nezapomeňte si zavést systém psaní poznámek. O různých možnostech a typech si můžete přečíst zde.

Seznamte se také se svými spolužáky, vyměňte si kontakty, abyste v případě nejasností netápali sami. V každé skupince se vždycky najde tak zvaný „psač“ neboli student, který si vše pečlivě zapisuje a je-li navíc ochoten se o své zápisky podělit, máte vyhráno.

Semestrální práce

Průběhem studia Vás bude provázet psaní semestrálních a seminárních prací. Pokud Vás představa psaní delších souvislých textů děsí, pak mrkněte sem.

Zatímco některé semestrální práce jsou záležitostí čistě indiviiduální, na jiných budete pracovat s kolegy. V případě prací skupinkových nepodceňujte výběr ostatních členů týmu. Vyplatí se zde rozhodovat nejen podle osobních sympatií, ale také trochu vypočítavě, podle přístupu, pracovitosti i vlastní invence jednotlivých členů týmu.

Vracíme se krátce po půlnocí z koncertu. Děti už by měly dávno spát a my už se také těšíme, jak si odpočineme. „Mami, Péťa ten úkol nedodělala, co mám dělat, dostaneme zítra pětku,“ vítá mne ve dveřích dcera. Ach jo, holky měly společnou práci a na Petrušku moc velké spolehnutí není. A protože o pětku moc nestojíme, sedáme k počítači a pouštíme se do obsahu jedné z Řeckých bájí.“ Není to poprvé a ani naposledy, kdy většina společné práce zůstane na naší straně hřiště, ale kamarádství je kamarádství :).

S kolegou si u jedné ze skupinových prací necháváme kromě jména, vyplnit také funkci ve skupině. V kolonkách se tak objevují názvy různé, od ředitele, rádce, přes textaře, vyhledávače informací, prezentéra až po uklízečku či svačináře. Zvlášť funkci posledně jmenovanou není radno podceňovat, zvlášť v případě, je-li součástí práce vycházka do terénu.

Zadání závěrečných prací

Zatímco někteří z Vás jsou právě na počátku svého studia, jiní stojí před úkolem vybrat si téma práce závěrečné. Ať už se jedná o práci bakalářskou nebo diplomovou, nikdy nepodceňujte výběr tématu a také výběr svého vedoucího práce. Téma je nesmírně důležité, protože psát práci o něčem, co Vás nebaví, Vás bude „prudit“, nic moc Vám to nepřinese a navíc se nezájem promítne i do výsledku. Tak výběru věnujte čas i energii  a také buďte aktivní a nenechte se předběhnout rozhodnějšími a rychlejšími spolužáky.

Důležitý je také vedoucí práce, lépe se Vám samozřejmě bude pracovat  s někým, s kým jste naladěni na stejnou vlnu, ale ne vždy je to samozřejmě možné. Máte-li možnost volbu svého vedoucího ovlivnit, pak se také zamyslete, jaké vedení právě Vy potřebujete. Jste typ, který dodělává věci na poslední chvíli, až když mu teče do bot? Potřebujete přesně zadané úkoly a předem stanovená data kontroly? Nebo jste hodně samostatní a kreativní a stačí Vám jen občasné konzultace pro korigování Vašich nápadů? To všechno si důkladně promyslete. Zatímco někteří vedoucí budou trvat i na fontu písma a barvě desek, jiní Vám dají volnost a práci můžete přinést v růžových deskách s krajkovou mašlí :).

Pokud cítíte, že potřebujte více rad, tipů a inspirace pro napsání závěrené práce. Nejste si jisti, jak ji máte strukturovat, čím začít. Nevíte, co je to abstrakt a jak si určit klíčová slova. Jak a kde hledat relevantní informace. Citování zdrojů je pro Vás „španělskou vesnicí“ a často svádíte boj s prokrastinací, pak  právě Vám může pomoci E-book, který jsem pro Vás připravila. Více se o něm dozvíte tady.

Na závěr nezbývá, než Vám popřát hodně štěstí, trpělivosti, ochotných spolužáků i vstřícných pedagogů.

Kristýna Neubergová

Jsem vysokoškolskou učitelkou a expertkou na psaní odborných textů. Baví mě učit jak efektivně a věcně správně psát seminární, bakalářské, diplomové a jiné odborné práce. Více se dozvíte zde>>

This Post Has One Comment

Napsat komentář

Close Menu