Zase ty citace

Zase ty citace

S koncem roku přichází zpravidla čas bilancování. Při pohledu do statistik jsem jistila, že nejčtenějším článkem na webu byl ten s názvem „Jak se vyhnout plagiátorství“, který si jen za posledních 90 dní našel 1042 čtenářů. V textu, který volně navazoval na článek „Netvořte plagiáty, citujte a buďte originální“, se dozvíte, jak se liší citace přímá a citace nepřímá, jak se správně cituje z e-mailové korespondence, jak ocitovat informace získané z diplomových a dalších akademických prací a také jak se popasovat s citacemi z televizních a rozhlasových pořadů.

A protože téma plagiátorství je stále velmi aktuální, rozhodla jsem se pro vás připravit díl třetí, ve kterém najdete dalších pět tipů z oblasti citací.

O plagiátorství říká Ottův slovník naučný z roku 1902 toto: „Plagiát jest částečné zcizení duševního výplodu, který znám jest jako výsledek prvotnější práce duševní nějaké osoby druhé. ..

Z hlediska plagiátorství je podstatný Autorský zákon č. 102/2017 Sb., který jako minimální požadavek uvádí – jména autora, název díla a zdroje.

V zásadě platí, že citujeme vše, co jsme použili. Pište vlastním stylem. Pokud vkládáte citace přímé, je jasné, že se styly psaní budou lišit. Pokud uvádíte parafrázi, snažte se ji více upravit tak, aby do vašeho textu zapadla, samozřejmě nezapomeňte parafrázi citovat 😊.

Velmi často se studenti ptají, zda je třeba v diplomové práci citovat informace ze své práce bakalářské, na kterou navazují. A tady se dostáváme k termínu autoplagiátorství.

Tip 1. Autoplagiátorství

U autoplagiátorství si možná řeknete, o co vlastně jde? Nikoho nevykrádám, píšu znovu jen to, co už jsem jednou vymyslel. Problém je právě s tím slůvkem znovu. Tím, že své, sice původní, leč již publikované myšlenky, vydáváte za nové a tím uvádíte své čtenáře v omyl.

Tip 2. Informace z rozhovorů

Také otázka, jak citovat informace získané z osobních rozhovorů, patří mezi velmi časté. V zásadě je možné říci, že u schůzek není třeba vytvářet citaci, stačí informaci zmínit v textu, spolu s uvedením, kde byla získána. U osobních rozhovorů se tedy uvádí, že se jedná o osobní sdělení, dále pak jméno citované osoby, její pracoviště a kdy a kde rozhovor probíhal.

Tip 3. Velké množství autorů

Často se také setkávám s tím, že studenti ve snaze nikoho neopomenout, poctivě vypisují všechny autory publikace či článku. I tady ale platí, že méně je někdy více.  Má-li publikace jednoho až tři autory, uvádí se všichni. Pokud je autorů více, je možné uvést prvního a ostatní shrnout pod zkratku et al.

U publikací, které mají mnoho autorů, ale žádný z nich nezodpovídá za celek, např. u různých encyklopedií , stačí uvést pouze název, podobně jako tam, kde je autor neznámý.

Rozhodně se nesnažte si údaje, které nemůžete dohledat, vymýšlet.

Tip 4. Formátování seznamu použité literatury

Na závěr ještě bonusová rada k zápisu citací, dejte si pozor při formátování práce, aby vám číslo ISBN či ISSN nevycházelo na více řádků. U citací je vhodnější text nezarovnávat do bloku, možná to zdánlivě nevypadá tak hezky, ale při bližším pohledu zjistíte, že je seznam použitých zdrojů mnohem přehlednější.

Tip 5. Pozor na překlady

A jedno doporučení na závěr. Dejte si pozor na překlady. Přeložené texty rozhodně nemůžete vydávat za své 😊. Vždy je potřeba práci ocitovat. Sice se množí vychloubačné zprávy „kabrňáků“, kteří přeložili práci z méně známého jazyka, frajersky ji vydávali za svou a prošlo jim to. Na podobné zprávy ale moc nespoléhejte, nehledě na to, že kvalitní překlad může dát ve finále více práce, než sepsání práce vlastní.

O citacích se blíže můžete dočíst také v e-booku: „5 praktických rad, jak nenapsat plagiát“, který si můžete zdarma stáhnou zde.  

V e-booku s podtitulem „Netvořte plagiáty, citujte a buďte originální“ najdete, jak název napovídá 😊, pět rad.

První rada se týká toho, co je vlastně vůbec potřeba citovat, jaký je rozdíl mezi frází a parafrází. Druhá rada se zabývá otázkou odkazů na obrázky, grafy a grafické výstupy. Třetí rada řeší otázku odkazů u tabulek a tabelárních výstupů. Čtvrtá rada se zabývá citacemi z legislativních dokumentů.
A nakonec pátá rada, která se věnuje oblasti IT a citování u zdrojových kódů.

E-book je doplněn ještě o radu bonusovou, ve které se podrobněji dozvíte nejen, jak citovat informace z osobních rozhovorů, ale také jak si poradit s informacemi z přednáškových materiálů.

Tak ať se vám dobře a originálně píše  😊

Kristýna Neubergová

Jsem vysokoškolskou učitelkou a expertkou na psaní odborných textů. Baví mě učit jak efektivně a věcně správně psát seminární, bakalářské, diplomové a jiné odborné práce. Více se dozvíte zde>>
Close Menu