Sedm milníků na cestě k diplomce

Sedm milníků na cestě k diplomce

Při psaní bakalářské nebo diplomové práce vás samozřejmě čeká odborné bádání a zkoumání, o tom není pochyb. A jak jsem zjistila, pro většinu studentů je to ta zajímavější a do jisté míry někdy i snazší část. Ta druhá pak je vzít své nápady, myšlenky, výsledky a výstupy a uspořádat je do smysluplného textu. A protože právě tato část bývá mnohdy kamenem úrazu, připravila jsem pro vás následující článek. Najdete v něm shrnutí sedmi milníků, kolem kterých cesta k hotové práci vede.

Jednotlivé milníky představují oblasti, se kterými se pravděpodobně potkáte, ať už je tématem vaší práce život mikrobů nebo návrh kolejové trati. Některé rady i tipy jsou pak univerzální a použitelné i v běžných životních situacích. Především milník číslo tři nás provází od kolébky do důchodu 🙂

Milníky, o kterých bude řeč:

*Stojíme na startu

*Začínáme psát

*Jak se nezaseknout a vytrvat

*Práce s informacemi, rešerše

*Jak se bránit plagiátorství

*Jak na formální stránku práce

Představení jednotlivých milníků

Pojďme se na jednotlivé oblasti podívat trochu podrobněji.

Milník 1

Stojíme na startu

Mohli bychom začít od výběru školy, ale to by vydalo na samostatný článek, a tak se raději posuneme o trochu dál. Pomalu končíte bakalářská nebo magisterská studia a přemýšlíte nad tématem své závěrečné práce. Na některých školách vám téma prostě přidělí, jinde máte možnost výběru. Tuto část rozhodně nepodceňte, protože psát o něčem, co vás nebaví, vás opravdu bavit nebude 🙂 a na výsledné práci to pak s největší pravděpodobností bude znát.

Když už máte téma, zadání i termín odevzdání, přichází na řadu další krok, a to plánování. Představa, že máte napsat 60 stran souvislého textu, může být deprimující. Když si ale práci rozdělíte a na každý den vám vyjde třeba jen pět stránek, hned je to veselejší.

Na samém začátku si také naplánujte průběh své odborné části. Provádíte experimenty? Kdy a kde? Pracujete v terénu? Nechte si dostatečnou časovou rezervu, nikdy nevíte, co se může stát. Zaskočit a zdržet vás může ledacos od rozmarů počasí po virovou karanténu.   

Pracujete v laboratoři? Zjistěte si, jaké jsou možnosti z hlediska času i možných konzultací. Ostatně konzultace s vedoucím práce mohou tvořit pomyslnou časovou osu vaší práce. Měli byste na ně chodit připraveni a hlavně vyzbrojeni otázkami a nápady.

Jen se vyvarujte otázek typu: „Vůbec nevím, co mám dělat?“ Na druhou stranu by vaše otázky i nápady měly být konstruktivní a časově zvládnutelné. V určité chvíli si musíte říct dost, do další šířky, ale ani hloubky daného problému už jít nestíhám, a práci dokončit.

Při plánování své práce berte také v úvahu dobu dovolených. Pokud potřebujete navštěvovat různé úřady a instituce, začněte s jejich obíháním, co nejdříve.

Milník 2

Začínáme psát

Začínejte psát od celku k podrobnostem. Nesnažte se dovádět k dokonalosti jednu kapitolu za druhou, soustřeďte se nejprve na celkový obsah a náplň a postupně vám jednotlivé kapitoly vykrystalizují.

Důležitý je také poměr části rešeršní a části s vaší vlastní prací. Různé školy mají různá kritéria a samozřejmě záleží také na oboru a na tom, zda se jedná o práci bakalářskou nebo magisterskou. Nicméně opticky by mělo jít zhruba o 1/3 rešerší a 2/3 vlastní práce.

Přestože jste možná také zvyklí psát osnovu ke slohu až po jeho dopsání, je dobré osnovou opravdu začít. Vyjděte ze svého zadání a nastiňte si celkový obsah práce a rámcovou náplň jednotlivých kapitol. V průběhu psaní pak svou osnovu budete postupně upravovat a doplňovat, až budete mít práci i s konkrétním obsahem.

Milník 3

Jak se nezaseknout a vytrvat

Tento milník úzce souvisí s předchozím. Vedla jsem diplomovou práci velmi pečlivé studentce. Bohužel byla pečlivá až moc, a tak zatímco první část práce byla naprosto dokonalá, zbytek byl dopsán horkou jehlou těsně před odevzdáním.

Když budete mít pocit, že nevíte jak pokračovat, klidně se pusťte do úplně jiné části, než které se právě věnujete. 

Nejhorší je, sedět před prázdným papírem nebo obrazovkou, to už raději začněte psát, i kdyby to mělo být: „To mne nebaví, nevím, jak dál.“ Také si můžete začít vyhledávat další informace k tématu, jen pozor na prokrastinaci, ta mrcha číhá úplně všude.

3 kroky v boji s prokrastinací

Krok 1

Průzkum pocitů

Na začátku je dobré prozkoumat naše pocity a příčiny, které nás k odkládání vedou. Máme strach z neúspěchu nebo nás zadaný úkol nebaví?

Krok 2

Rozdělení úkolu

S prokrastinací se lépe bojuje, pokud si úkol, který před námi leží, rozdělíme na menší části. Motivační také je si jednotlivé úkoly i činnosti si rozepsat a postupně si jejich splnění odškrtávat. Získáme tak pocit dobře odvedené práce dřív, než je zadaný úkol splněný úplně celý.

Krok 3

Důležitou roli také hrají odměny. Podobu mohou mít různou, od dobrého jídla, přes procházku nebo sport.   

Milník 4

Práce s informacemi, rešerše

Žijeme v době, kdy jsme informacemi do slova zavalení. Už není potřeba „živit se prachem archivů a knihoven“ jako za časů Palackého. Informace na nás vyskočí skoro samy. O to těžší ale je se v nich vyznat a orientovat.

Najít důvěryhodné zdroje, informace kriticky zhodnotit a vybrat si takové, které jsou pro naši práci relevantní, bývá docela tvrdým oříškem. Při výběru použitých zdrojů si dávejte pozor na odbornost autora, jeho nezaujatost a objektivnost. Informace by měly být ucelené a také aktuální.

Milník 5

Jak se bránit plagiátorství

Plagiátorství je v poslední době dost výbušným tématem. Abyste se nemuseli bát, že vaše práce neprojde antiplagiátorskými programy, které už mnohé školy používají, nebo na vás jednou v budoucnu vypadne kostlivec ze skříně, věnujte se pečlivě citacím a uváděním zdrojů.

Velmi často se chybuje u uvádění parafrází, tedy textů, které nejsou vaše ale „přebásnili“ jste si je z původních zdrojů. Takto uváděné citace se sice nedávají do uvozovek ani se nepíší kurzívou, ale zdroj u nich být uveden musí.

Také je potřeba uvádět autocitace, takže pokud u diplomky vycházíte ze své vlastní bakalářské práce, je třeba ji ocitovat.

Problematická také bývají obecná fakta, u kterých zdroje být nemusí. Například začátek a konec druhé světové války. Na druhou stranu se nám mnohdy stane, že něco víme, myslíme, že je to naše myšlenka a ona je cizí 🙂

Nikdy tedy do své práce nepište nic, o čem nevíte, kde se vzalo, a také nic, čemu nerozumíte. Díky zákonu schválnosti si můžete být téměř jisti, že se vás právě na to někdo s členů komise při obhajobě zeptá.

Milník 6

Jak na formální stránku práce

Jednotlivé školy většinou mají své manuály, jak má práce vypadat po formální stránce. Obecně se můžete řídit ČSN ISO 7144 s názvem Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Vždycky myslete na to, aby výsledná práce byla logicky rozčleněná do jednotlivých kapitol, které na sebe navazují.

Zvolte si jeden typ písma a toho se držte, k nejpoužívanějším patří  Times New Roman o velikosti 12 bodů, nebo  Arial velikosti 11 bodů. Řádkování volte 1 nebo 1,5. Přehledně očíslujte jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Nezapomeňte na okraje, včetně rezervy na vazbu.

Milník 7

Poslední úpravy před odevzdáním

Je samozřejmostí, že odborná stránka práce je rozhodující, nicméně pokud ji nedokážete správně „prodat“, může i sebegeniální myšlenka zapadnout.

 Při konečných úpravách práce se můžete nechat vést následujícími kroky:

Krok 1

Úvod a závěr

Věnujte pozornost úvodu a závěru. Tyto dvě části jsou nejdůležitější a také nejčtenější. V úvodu napište, co v práci řešíte a k čemu chcete dospět. V závěru popište, co jste vyřešili a k jakým závěrům jste došli. Důležité je vyzdvihnout přínosy práce.

Krok 2

Zformátování celé práce

Zkontrolujte si celou práci po formální stránce. Podívejte se, zda máte všude stejné fonty písma pro nadpisy a podnadpisy, zda je text rozdělen do logických odstavců a zarovnaný do bloku, nezapomeňte na okraje stránky s rezervou na vazbu. Nezapomeňte upravit a zarovnat také obrázky a tabulky.

Krok 3

Kontrola celé práce

Práci si po sobě pečlivě přečtěte nebo ji nechte přečíst někým nezávislým – kamarádem, dědečkem. Váš čtenář nemusí být odborníkem v dané oblasti, spíš naopak. Jeho úkolem je zjistit, jak se práce čte, zda je přehledná a bez gramatických chyb. A pokud ještě k tomu pochopí, o čem pojednává po odborné stránce, máte vyhráno 🙂 

Závěr

Pokud jste dočetli až sem a máte pocit, že byste potřebovali dávku rad, tipů a inspirace pravidelně, zkuste emailový kurz se stejnojmenným názvem „Sedm milníků na cestě k diplomce“. Kurz je zdarma pouze za vaši zpětnou vazbu. Podrobnější informace najdete tady.

Kristýna Neubergová

Jsem vysokoškolskou učitelkou a expertkou na psaní odborných textů. Baví mě učit jak efektivně a věcně správně psát seminární, bakalářské, diplomové a jiné odborné práce. Více se dozvíte zde>>
Close Menu